{{ ::'l-carregando' | i18n : [] : 'js/global-app' }}